Gelecek Hayalimiz (Vizyon)

Dünya ölçeğinde sektör/müşteri ihtiyaç ve sorunlarını en uygun maliyetle ve en yenilikçi şekilde çözümler üreten, akla ilk gelen, en çok tercih edilen marka olmak.

Temel Amaç (Misyon)

Sınırlarımızı zorlayarak daima en iyisini yapmak; cesaret ve yenilikçilik ruhumuzu hiç kaybetmeden tüm iş ortaklarımıza/paydaşlarımıza katma değer yaratmak ve bunu yaparken gezegenimize saygılı, istihdam yaratan bir kurum/şirket olmak.

MEPSAN

KURUMSAL İŞ ORTAĞINIZ

1992 yılında Konya’da yerel bir servis şirketi olarak kurulan Mepsan, ilk akaryakıt dispenser üretimini 1993 yılında gerçekleştirdi. Büyüyen iş hacmiyle birlikte 1997 yılında 1.000 m²’lik ikinci üretim alanına, 2000 yılında ise halen operasyonlarını sürdürdüğü mevcut üretim tesisine taşındı.

2005’te yönetim birimlerini, gelişen iş portföyü ve uluslararası büyümesine paralel İstanbul’daki yeni Genel Merkez binasına taşıdı. 2007 yılından başlayarak büyümesi ivme kazanan Mepsan kısa sürede üretim alanını 2.500 m2’den 45.000 m2’ye, çalışan sayısını 300’e çıkardı; operasyonlarıyla 30 ülkeye yayılan ve yerel pazar liderliğini ele geçiren bir konuma ulaştı.

Dispenserler
Altyapı Sistemleri
Yazar Kasa ve Ödeme Sistemleri
Endüstriyel Ürünler
Otomasyon Sistemleri

Başkan’ın Mesajı

Dünyanın en büyük yakıt istasyonu ekipmanı üreticilerinden biri olmak bize yetmiyor; dünyanın lider yakıt istasyonu çözüm markası olmak, geleceğin istasyonunu hayalden gerçeğe dönüştürmek, alternatif otomotiv yakıtlarında öncü geliştirmeler yapmak istiyoruz. Sektörümüzün yerel liderliğinden sektör geleceğinin global liderliğine doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Yenilikçiliği, sürdürülebilir başarının olmazsa olmazı olarak gördük ve en güçlü farklılaşma alanımızı bunun üzerine inşa ettik. Tasarım yeteneğimizi, mühendislik birikimimizi, üretim gücümüzü, sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve geniş çözüm yelpazemizi de bunun yanındaki temel değerlerimiz olarak belirledik.

Lider Marka Mepsan 

Dünyanın en büyük yakıt istasyonu ekipmanı üreticilerinden biri olmak bize yetmiyor; dünyanın lider yakıt istasyonu çözüm markası olmak, geleceğin istasyonunu hayalden gerçeğe dönüştürmek, alternatif otomotiv yakıtlarında öncü geliştirmeler yapmak istiyoruz. Sektörümüzün yerel liderliğinden sektör geleceğinin global liderliğine doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Yenilikçiliği, sürdürülebilir başarının olmazsa olmazı olarak gördük ve en güçlü farklılaşma alanımızı bunun üzerine inşa ettik. Tasarım yeteneğimizi, mühendislik birikimimizi, üretim gücümüzü, sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve geniş çözüm yelpazemizi de bunun yanındaki temel değerlerimiz olarak belirledik.

Güçlü bir yerel üretici olmak hedefiyle çıktığımız yolculukta bugün uluslararası lider bir marka yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu değişimi, heyecanımızı ve yeni hedeflerimizi hem çalışanlarımız hem de tüm iş ortaklarımızla paylaşırken kurumsal kimliğimizi ve marka stratejilerimizi de yeniledik. Ekip olarak heyecanla yeni hedeflerimize odaklandık. Bulunduğumuz noktanın gereği olan kurumsal yapılanma konusunda çok büyük adımlar attık.

Mepsan, hem zihniyet, inanç ve hedef odaklılığıyla hem de ürün kalitesi, servis altyapısı ve üretim gücüyle bugün Türkiye’nin tartışmasız lider markasıdır. Dünyada ise ilk 6 içerisindeyiz ama daha iyisini ve daha fazlasını hedefliyoruz. 22 yıl önce mekanik pompaları elektroniğe çevirerek başladığımız işimizde bugün yakıt istasyonları için komple yenilikçi çözümler üreten bir marka haline geldik. İşimizi büyütürken uygun fiyatla, yüksek kaliteli ürünler üretmek kadar yeni teknolojileri ve çözümleri geliştirmeye de odaklandık

Mepsan, tüm şirketlerimizi bünyesinde toplayan MLB Group içinde yer alıyor. Bugün MLB Group güçlü mali yapısı ve kurumsal organizasyonu ile Mepsan’ın gelecekteki büyümesi için gerekli temelleri oluştururken, yeni yatırım ve şirketlerimizi de şemsiyesi altında topluyor. MLB Group bünyesindeki diğer şirketlerimizden İtalyan ortaklarımız ile birlikte kurduğumuz MPT, yakıt istasyonları ve petrol sektörüne hizmet veren bir çevre çözümleri şirketi. Yeni yatırımımız TRACO akaryakıt, LPG ve LNG gibi ürünler için kara taşımacılığı araçları, tankerler ve nakliye çözümleri geliştiriyor. Yine MLB Group içinde yapılandırdığımız tamamen yenilikçi teknolojiler geliştirmeye odaklanmış bir AR&GE şirketimiz mevcut. İtalya’dan tüm üretim hattı ile birlikte satın aldığımız E.Barbero ise Avrupa’nın lider dalgıç pompa markası. Çok yakında yakıt istasyonlarının ihtiyaç duyduğu tüm çözümler ve ürünler MLB Group altında geliştiriliyor, üretiliyor ve sunuluyor olacak.

Mepsan, tamamen Türk mühendisliğinin tasarladığı ve imal ettiği ürünleri sunuyor. Bununla gurur duyuyorum. Büyük bir aileyiz ve bu ailenin tüm fertleriyle birlikte her gün daha da iyi işlere imza atıyoruz. Uluslararası lider marka olma hedefimize ulaşmak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu topraklarda doğmuş bir markanın kurucusu ve yöneticisi olarak, hem Türkiye’nin hem de Mepsan’ın geçmişine olduğu kadar geleceğine de inanıyor ve güveniyorum.

M.Levent Bulgurcu

Yönetim Kurulu Başkanı 

SEÇ-G

1992 yılından bu yana Türkiye’de yakıt ve petrol cihazları sektörünün lideri MLB Group olarak, tüm faaliyetlerimizi, Türkiye’de ve dünyada, İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında gelişen güncel uygulama ve mevzuatlara paralel, “Sıfır Tolerans” prensibiyle yürütüyor; tüm üretim, ürün ve servis aşamalarımızda, bu prensiplere uygunluk konusunda oldukça hassasiyet gösteriyoruz.

 • Mepsan’da SEÇ-G politikalarımızı, işimizin yanına değil tüm üretim, ürün ve hizmet süreçlerimizin odağına yerleştiriyoruz.

Mepsan’ın bağlı olduğu MLB Group bünyesinde kurulan, kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi konusunda resmi kurumlarca yetkilendirilmiş MPT şirketi ile tüm paydaşlarımıza, başta yakıt, petrokimya ve kimya sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik, etkin çevre çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

SEÇ-G!

“Sıfır Tolerans”

1992 yılından bu yana Türkiye’de yakıt ve petrol cihazları sektörünün lideri MLB Group olarak, tüm faaliyetlerimizi, Türkiye’de ve dünyada, İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında gelişen güncel uygulama ve mevzuatlara paralel, “Sıfır Tolerans” prensibiyle yürütüyor; tüm üretim, ürün ve servis aşamalarımızda, bu prensiplere uygunluk konusunda oldukça hassasiyet gösteriyoruz.

Mepsan’da SEÇ-G politikalarımızı, işimizin yanına değil tüm üretim, ürün ve hizmet süreçlerimizin odağına yerleştiriyoruz.

Mepsan’ın bağlı olduğu MLB Group bünyesinde kurulan, kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi konusunda resmi kurumlarca yetkilendirilmiş MPT şirketi ile tüm paydaşlarımıza, başta yakıt, petrokimya ve kimya sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik, etkin çevre çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

SEÇ-G Eğitimleri

Mevzuat kapsamında personele verilen eğitimler;

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları (yasal mevzuat),
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu donanım – ekipman ve alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışmada güvenlik,
 • Emniyet renkleri ve uyarı işaretleri,
 • Temizlik – tertip ve düzen eğitimi,
 • Termal konfor şartları,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, sıcak iş yapım,
 • Ergonomi,
 • Gürültü ile ilgili eğitimler tüm personele verilmektedir.

SEÇ-G personel, ziyaretçi, tedarikçi/taşeron oryantasyon eğitimleri;

 • Tüm personele,
  • İşe yeni girenlere ve stajyerlere başlamadan önce,
  • Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
  • İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
  • Yeni teknoloji uygulanması halinde,
  • Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere göre eğitim verilmektedir.
 • Çalışma alanlarına gelen ziyaretçilere SEÇ-G Politikası ve temel SEÇ-G kuralları hakkında bilgilendirici kısa eğitimler verilir,
 • Tedarikçi ve taşeronların eğitimleri ile çalışma yöntemlerinin Mepsan SEÇ-G standartlarına uygunlukları sürekli olarak denetlenir.

SEÇ-G Hedefleri

 • Güncellenen ilgili yasa ve yönetmeliklere göre SEÇ-G faaliyetlerinin periyodik olarak revize edilmesini,
 • SEÇ-G politikasına uygun olarak, tüm süreçlerdeki “tehlikelerin tespiti ve risk değerlendirmesi” yapılarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini,
 • İş Güvenliği Kanunu kapsamında, tüm personelin alması zorunlu olan eğitimlerin düzenli olarak verilmesini,
 • Acil durum ekiplerinin düzenli aralıklarla, profesyonel ekiplerce verilen eğitimlerinin sağlanmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliğince uygun çalışma ortamı sağlanması amacıyla ortam ölçümlerinin yapılmasını,
 • Tüm ekipmanların, makine ve destek ünitelerinin genel bakım ile periyodik kontrol ve denetimlerinin yapılmasını,
 • Acil durum tatbikatlarının, mevzuatın belirlediği aralıklarla yapılmasını,
 • İlgili yönetmelik kapsamında, Sağlık ve Güvenlik işaretlerinin kontrollerinin yapılmasını,
 • Ramak kala olayların, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıplı olayların kayıtlarının tutulması, analizlerinin yapılıp önlemlerin alınması ve yılsonunda istatistiklerinin yapılmasını,
 • İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği gözetimlerinin, iç denetimlerinin düzenli olarak yapılmasını;
 • Çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanması,
  • Uyarı levha ve işaretleri,
  • Elektrik tehlikeleri,
  • Mekanik sistemlerin hareketli aksamları ve koruyucu muhafazaları,
  • Depo & sevkiyatta istifleme yasal kurallarına uyum sistemi,
  • Çalışma alanındaki insanları İş güvenliği açısından kontrol etmek,
  • İş güvenliği açısından iş makinelerinin çalışmasını,
  • Çalışma alanındaki araç ve insan trafiği,
 • Tüm taşeron ve tedarikçilerin, gerekli hallerde;
  • Sıcak iş izni,
  • Elektrik ile çalışma izni,
  • Yüksekte çalışma izni,
  • Kapalı ve dar alanda çalışma izni alarak çalıştırılmasını,
 • Yetkili kişilerce planlanan aralıklarla saha ziyaretlerinin yapılması,
 • SEÇ-G kurullarının toplanmasını,
 • Personel işe alım ve oryantasyon süreçlerinin SEÇ-G kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak Mepsan SEÇ-G ana hedefleri arasında yer almaktadır.

SEÇ-G Politikası

Mepsan olarak;

 • Tüm ürün, hizmet ve üretim süreçlerimizde çevreye saygılı olmayı ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini esas almayı,
 • İnsan sağlığını ve güvenliğini tüm süreçlerimizde en önemli önceliğimiz olarak tutmayı,
 • Çalışanlarımızın haklarına saygılı olacağız ve içinde bulunduğumuz toplumun sosyal gelişimini desteklemeyi,
 • Yakıt istasyonu teknolojilerinin daha az kaynak tüketen ve daha yüksek güvenlik sağlayan yeniliklerle gelişimini sağlamayı,
 • Tüm iş aşamalarımızda kanunlara, standartlara ve etik çalışma kurallarına istisnasız uymayı,
 • Tedarikçilerimizin SEÇ-G gereklerinden taviz vermeden çalışmalarını sağlamayı,
 • Sürekli iyileştirme ve çevrenin korunması için personel eğitimini sağlamayı,
 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamayı,
 • Hizmetlerimizden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları uygulanabildiği her durum ve sahada en aza indirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmayı,
 • Acil durum risklerini azaltmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi için gerekli çalışmalar yapmayı,
 • Yeni ürün, tesis ve proseslerin iş sağlığı ve güvenliği konularında olası risklerinin önceden belirleneceği çalışmalar yapmayı ve belirlenen risklere karşı tedbir almayı,
 • Tüm bu doğrultuda kaynak sağlamayı SEÇ-G politikamız olarak benimsemekteyiz.
 • Tüm bu doğrultuda kaynak sağlamayı,

 • SEÇ konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi, taahhüt ederiz.

2

Çözüm

Ürün geliştirmeden satış sonrası hizmetlere kadar entegre ve hızlı çözümler!
Ürün geliştirmeden satış sonrası hizmetlere kadar tüm değer zincirinde, entegre ve hızlı çözümler geliştiren marka olma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Deneyimimizin yanı sıra sektörün beklentilerini ve taleplerini karşılayacak bilgiye sahip ekip ve teknolojimiz ile fark yaratıyoruz. İstasyonlarda yer üstünde ve yer altında oluşabilecek sorunları anında tespit ederek, hızlı çözümler sunuyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında 7/24 hizmet anlayışı ile çalışan çağrı merkezimize gelen tüm aramaları değerlendirerek servis ekiplerine yönlendiriyor ve gelen tüm talepleri karşılıyoruz.

2

Sürdürülebilirlik

Daha az kaynak tüketimi, geri dönüşüm ve çevrenin korunması!
Ürün ve hizmetlerimizde sınırlı kaynakların daha az tüketilmesini, geri dönüşümü ve çevrenin korunmasını temel öncelik olarak görüyoruz. Çevre ve insan merkezli faaliyetlerimizi, çeşitliliğin ve üretkenliğin devamlılığını sağlayarak gerçekleştiriyoruz. Tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine önem veriyoruz.

Yatırım kararlarımızı alırken sürdürülebilirlik kıstaslarını göz önünde bulunduruyor, tüm faaliyetlerimizde bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli bir tutum sergiliyoruz. “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin tüm gereklerini yerine getirerek, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili projelere de destek veriyoruz.

2

Üretim gücü

Büyük ve modern tesislerde hızlı ve güvenli teknolojiler!
Dünyanın en büyük ve en modern üretim tesislerinden birine sahip olarak, global rekabette liderliği hedefliyoruz. Toplam 45.000 m² faaliyet alanımız ile yılda 36.000 tabanca eşdeğeri üretim gerçekleştiriyoruz. Bu kapasitemizle dünyada, üretim gücü açısından da sayılı üreticiler arasında yer alıyoruz.

Çoklu ürün üretme kabiliyetine sahip tesisimizdeki tüm üretimi, kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi, en son teknoloji CNC makinelerle daha hızlı, güvenilir ve verimli üretiyoruz. Elektronik kartlarımızın üretimini, tamamen bilgisayar kontrollü son teknoloji yüzey montaj makinaları ile yapıyoruz.

2

Yenilikçilik

Ürün ve hizmetler için yenilikçi çözümler ve teknolojiler!
Ürün ve hizmetlerimizin rekabetçi üstünlüğünü yenilikçi çözümler ve teknolojiler geliştirerek sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz bilgi, beceri ve teknik uzmanlık ile hem geliştirme hem de uygulama aşamalarını yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz.

Ürün ve hizmetlerimiz kadar kendimizi de sürekli yenileyerek, deneyimli ve yaratıcı AR&GE mühendislerimizle geleceği bugüne getiriyoruz. Yeni tasarımlar, çözümler ve teknolojik fonksiyonlar geliştirerek iş ortaklarımız için de rekabet üstünlüğü yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlerle farklılaşıyoruz.

2

Tasarım

Bütünsel dış görünüm ve üstün fonksiyonel özellikler!
Bütünsel dış görünüm ve üstün fonksiyonel özelliklerle değer katan tasarımlara imza atıyoruz. Ürettiğimiz akaryakıt, LPG, CNG ve Ad Blue dispenserlerle; çizgisiyle farklılaşan, teknolojisiyle ayrışan, çalıştığı istasyona ve markaya değer katan konseptler yaratıyoruz.

İstasyon kurumsal kimliğine maksimum uyum sağlarken kendi tasarım dilini de koruyabilen tasarımlarımız, modern çizgileriyle ayrışıyor. Mükemmel tasarım ve fonksiyonelliği bir arada sunduğumuz ürünler, istasyonlarda fark yaratmakla birlikte hem maliyet avantajı hem de kullanım kolaylığı sağlıyor.

2

Elektronik ve mekanik donanımın yüksek teknoloji ve güvenle birlikteliği

Elektronik ve mekanik donanımı, yüksek teknoloji ve güvenli yazılım ile entegre eden gelişmiş mühendislik çözümleri sunuyoruz. Teknokent’te bulunan AR&GE Merkezi’mizde yürüttüğümüz çalışmalarla sektörümüz için öncü pek çok ürün ve uygulamaya imza atıyoruz.

TÜBİTAK tarafından tescilli projelerimiz ve maksimum derecede güvenlik sunan ürünlerimizle hem ürün hem de o ürünü oluşturan her bir parça için ATEX sertifikası alıyoruz. Ayrıca metre ve santrifüj sistemlerindeki ölçüm ve kalibrasyon hassasiyetimizi MID belgelendirmemiz ile güvenceye alıyoruz.