Mepsan Petrol Cihazları San.TİC. A.Ş. 2002 yılında başlattığı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarıyla kaliteye ilk adımını atmıştır.

Yönetim Sistemi Politikası

MEPSAN PETROL CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLARAK;

 • Değişen ve Gelişen Pazar koşulları doğrultusunda Müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre Ürün kalitesi, hizmeti ve ürün çeşitliliği ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve Lider olmak,
 • Kaynakları verimli kullanmak ve çevreyi korumak,
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları en aza indirmeyi,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
 • Takım ruhunu oluşturmak, Tüm personelin eğitilmesini sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile Tehlikeleri ve riskleri en aza indirerek yaralanma ve meslek hastalığından korunmayı,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konularında bilinçlenmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • Yeni ürün, tesis ve Proseslerin; İş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite konularında olası risklerin ve fırsatların önceden belirleneceği çalışmalar yapmayı ve belirlenen risklere ilişkin tedbirleri almayı,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı, Müşterilerimizin tüm istek ve şikâyetlerini objektif, adil, dikkatli, şeffaf ve gizlilikle ele aldığımızı,
 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazlarını kolayca iletebileceği sistemleri kurduğumuzu ve uyguladığımızı,
 • Müşteri odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi,
 • Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri yaptığımızı, verimliliği arttırdığımızı,
 • Sahip olunan Müşteri Memnuniyeti, Kalite, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ATEX, MID gereklilikleri, ilgili standartlara, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Bu doğrultuda kaynak sağlamayı Yönetim sistemleri politikamız olarak benimsemekte ve taahhüt etmekteyiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 • Bilgi Güvenliği Politikasının amacı; bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirliğinin korunması, bilgi varlıklarını tehdit eden risklerin belirlenerek, risklere ilişkin önlemler almak ve iş sürekliliğinin sağlanmasıdır.
 • BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI MEPSAN PETROL CİHAZLARI A.Ş İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIR
 • Mepsan Petrol Cihazları A.Ş bu amaçla;
 • Sahip olduğu tüm bilgi varlıklarına bilmesi prensibi doğrultusunda erişilebilirliği sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği bilincini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapmayı,
 • Marka imajını ve güvenilirliğini korumayı,
 • Müşterilerine ve iş ortaklarına ait bilgilerin gizliliğini korumayı,
 • Standartlar ile yasal mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt eder.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

MEPSAN PETROL CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş  Yöneticileri, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tüm çalışanları ve birimleriyle birlikte MEPSAN PETROL CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş   bünyesindeki Bilgi teknolojileri kullanıcılarına verilen hizmetlerin ve bilgi teknolojisi kaynaklarının etkin yönetimini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla sağlayabilmek adına;

 • ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Standardının gereklerini yerine getirecek şekilde Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Sistemi kurulması, ilgili politika ve prosedürlerle desteklenmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi Teknoloji hizmet yönetiminde Bilgi Güvenliği Politikası, kanun ve yasal mevzuatlara uyum sağlamayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Kurumsal süreçlerinin işletimini sağlayan bilgi teknoloji kapsamında hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli olarak sürdürülebilmesi adına gerekli alt yapı ve desteğin sağlanmasını,
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz edip, katma değeri yüksek, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunmak, gerekli kaynak yatırımlarının yapılması sağlamak,
 • Oluşabilecek riskleri öngörebilmek, doğru yönetmek ve doğru yönlendirmek
 • Müşterilerine kurumsal iş çözümlerini oluşturma ve geliştirmeleri için doğru yol haritaları ile rehberlik etmek,
 • Müşteri gereksinimlerinin karşılanması, Farkındalık ve bilincin sağlanması için gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Müşteri odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

​Belgelerimiz