07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi vermek isteriz.

Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz (Nüfus cüzdanı ya da ehliyet fotokopisi, iletişim bilgileriniz, finansal veriler, çalışma verisi, görsel ve işitsel veri, websitesi/Uygulama Kullanım verileri); satın alma sırasında kabul etmiş olduğunuz sözleşme kapsamı içinde belirtilen, hukuka uygun ve belirli amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel verileriniz ile ilgili muhatap; veri sorumlusu MEPSAN PETROL CİHAZLARI SAN. TİC A.Ş.’dir. Kişisel verilerin güvenliğini mevzuat kapsamında ve uluslararası standartlara uygun yönetimi için teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler; ayrıca, hukuka aykırı olarak erişimin ve işlenmenin önüne geçmek açısından gerekli donanımı sağlamaktadır.