Yönetim Sistemi

LİDER MARKA MEPSAN!

Yönetim Sistemi

Mepsan Petrol Cihazları San.TİC. A.Ş. 2002 yılında başlattığı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarıyla kaliteye ilk adımını atmıştır.

Yönetim Sistemi Politikası

MEPSAN PETROL CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLARAK;

 • Değişen ve Gelişen Pazar koşulları doğrultusunda Müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre Ürün kalitesi, hizmeti ve ürün çeşitliliği ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve Lider olmak,
 • Kaynakları verimli kullanmak ve çevreyi korumak,
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları en aza indirmeyi,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
 • Takım ruhunu oluşturmak, Tüm personelin eğitilmesini sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile Tehlikeleri ve riskleri en aza indirerek yaralanma ve meslek hastalığından korunmayı,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konularında bilinçlenmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • Yeni ürün, tesis ve Proseslerin; İş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite konularında olası risklerin ve fırsatların önceden belirleneceği çalışmalar yapmayı ve belirlenen risklere ilişkin tedbirleri almayı,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı, Müşterilerimizin tüm istek ve şikâyetlerini objektif, adil, dikkatli, şeffaf ve gizlilikle ele aldığımızı,
 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazlarını kolayca iletebileceği sistemleri kurduğumuzu ve uyguladığımızı,
 • Müşteri odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi,
 • Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri yaptığımızı, verimliliği arttırdığımızı,
 • Sahip olunan Müşteri Memnuniyeti, Kalite, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ATEX, MID gereklilikleri, ilgili standartlara, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Bu doğrultuda kaynak sağlamayı Yönetim sistemleri politikamız olarak benimsemekte ve taahhüt etmekteyiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 • MEPSAN PETROL CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde risklerin yönetilmesini,
 • Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
 • Bilgi Güv​enliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü sağlamayı,
 • Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı,
 • Bu doğrultuda kaynak sağlamayı taahhüt etmekte ve benimsemekteyiz.

​Belgelerimiz

Son tarih 28 Şubat

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne göre Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonlarındaki cihazların kalibrasyonlarının ve mühür tarihlerinin güncel olması ve her 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.