SEÇ-G!

“Sıfır Tolerans”

1992 yılından bu yana Türkiye’de yakıt ve petrol cihazları sektörünün lideri MLB Group olarak, tüm faaliyetlerimizi, Türkiye’de ve dünyada, İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında gelişen güncel uygulama ve mevzuatlara paralel, “Sıfır Tolerans” prensibiyle yürütüyor; tüm üretim, ürün ve servis aşamalarımızda, bu prensiplere uygunluk konusunda oldukça hassasiyet gösteriyoruz.

Mepsan’da SEÇ-G politikalarımızı, işimizin yanına değil tüm üretim, ürün ve hizmet süreçlerimizin odağına yerleştiriyoruz.

Mepsan’ın bağlı olduğu MLB Group bünyesinde kurulan, kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi konusunda resmi kurumlarca yetkilendirilmiş MPT şirketi ile tüm paydaşlarımıza, başta yakıt, petrokimya ve kimya sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik, etkin çevre çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

SEÇ-G Eğitimleri

Mevzuat kapsamında personele verilen eğitimler;

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları (yasal mevzuat),
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu donanım – ekipman ve alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışmada güvenlik,
 • Emniyet renkleri ve uyarı işaretleri,
 • Temizlik – tertip ve düzen eğitimi,
 • Termal konfor şartları,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, sıcak iş yapım,
 • Ergonomi,
 • Gürültü ile ilgili eğitimler tüm personele verilmektedir.

SEÇ-G personel, ziyaretçi, tedarikçi/taşeron oryantasyon eğitimleri;

 • Tüm personele,
  • İşe yeni girenlere ve stajyerlere başlamadan önce,
  • Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
  • İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
  • Yeni teknoloji uygulanması halinde,
  • Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere göre eğitim verilmektedir.
 • Çalışma alanlarına gelen ziyaretçilere SEÇ-G Politikası ve temel SEÇ-G kuralları hakkında bilgilendirici kısa eğitimler verilir,
 • Tedarikçi ve taşeronların eğitimleri ile çalışma yöntemlerinin Mepsan SEÇ-G standartlarına uygunlukları sürekli olarak denetlenir.

SEÇ-G Politikası

 • Güncellenen ilgili yasa ve yönetmeliklere göre SEÇ-G faaliyetlerinin periyodik olarak revize edilmesini,
 • SEÇ-G politikasına uygun olarak, tüm süreçlerdeki “tehlikelerin tespiti ve risk değerlendirmesi” yapılarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini,
 • İş Güvenliği Kanunu kapsamında, tüm personelin alması zorunlu olan eğitimlerin düzenli olarak verilmesini,
 • Acil durum ekiplerinin düzenli aralıklarla, profesyonel ekiplerce verilen eğitimlerinin sağlanmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliğince uygun çalışma ortamı sağlanması amacıyla ortam ölçümlerinin yapılmasını,
 • Tüm ekipmanların, makine ve destek ünitelerinin genel bakım ile periyodik kontrol ve denetimlerinin yapılmasını,
 • Acil durum tatbikatlarının, mevzuatın belirlediği aralıklarla yapılmasını,
 • İlgili yönetmelik kapsamında, Sağlık ve Güvenlik işaretlerinin kontrollerinin yapılmasını,
 • Ramak kala olayların, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıplı olayların kayıtlarının tutulması, analizlerinin yapılıp önlemlerin alınması ve yılsonunda istatistiklerinin yapılmasını,
 • İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği gözetimlerinin, iç denetimlerinin düzenli olarak yapılmasını;
 • Çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanması,
  • Uyarı levha ve işaretleri,
  • Elektrik tehlikeleri,
  • Mekanik sistemlerin hareketli aksamları ve koruyucu muhafazaları,
  • Depo & sevkiyatta istifleme yasal kurallarına uyum sistemi,
  • Çalışma alanındaki insanları İş güvenliği açısından kontrol etmek,
  • İş güvenliği açısından iş makinelerinin çalışmasını,
  • Çalışma alanındaki araç ve insan trafiği,
 • Tüm taşeron ve tedarikçilerin, gerekli hallerde;
  • Sıcak iş izni,
  • Elektrik ile çalışma izni,
  • Yüksekte çalışma izni,
  • Kapalı ve dar alanda çalışma izni alarak çalıştırılmasını,
 • Yetkili kişilerce planlanan aralıklarla saha ziyaretlerinin yapılması,
 • SEÇ-G kurullarının toplanmasını,
 • Personel işe alım ve oryantasyon süreçlerinin SEÇ-G kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak Mepsan SEÇ-G ana hedefleri arasında yer almaktadır.

SEÇ-G Hedefleri

Mepsan olarak;

 • Tüm ürün, hizmet ve üretim süreçlerimizde çevreye saygılı olmayı ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini esas almayı,
 • İnsan sağlığını ve güvenliğini tüm süreçlerimizde en önemli önceliğimiz olarak tutmayı,
 • Çalışanlarımızın haklarına saygılı olacağız ve içinde bulunduğumuz toplumun sosyal gelişimini desteklemeyi,
 • Yakıt istasyonu teknolojilerinin daha az kaynak tüketen ve daha yüksek güvenlik sağlayan yeniliklerle gelişimini sağlamayı,
 • Tüm iş aşamalarımızda kanunlara, standartlara ve etik çalışma kurallarına istisnasız uymayı,
 • Tedarikçilerimizin SEÇ-G gereklerinden taviz vermeden çalışmalarını sağlamayı,
 • Sürekli iyileştirme ve çevrenin korunması için personel eğitimini sağlamayı,
 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamayı,
 • Hizmetlerimizden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları uygulanabildiği her durum ve sahada en aza indirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmayı,
 • Acil durum risklerini azaltmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi için gerekli çalışmalar yapmayı,
 • Yeni ürün, tesis ve proseslerin iş sağlığı ve güvenliği konularında olası risklerinin önceden belirleneceği çalışmalar yapmayı ve belirlenen risklere karşı tedbir almayı,
 • Tüm bu doğrultuda kaynak sağlamayı SEÇ-G politikamız olarak benimsemekteyiz.
Son tarih 28 Şubat

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne göre Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonlarındaki cihazların kalibrasyonlarının ve mühür tarihlerinin güncel olması ve her 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.