Hizmetlerimiz

LİDER MARKA MEPSAN!

KEŞİF HİZMETLERİ

Müşterilerimizin yatırımlarının bütçelerinin hazırlanabilmesi,yatırım öncesi ekipmanların mevcut projeye uygunluğunun öğrenilebilmesi ve proje adımlarının doğru planlamasının yapılabilmesi adına sipariş öncesi verilen hizmettir.
 • Yatırım Öncesi Keşif Hizmeti 
 • Altyapı Keşif Hizmeti 
 • Otomasyon Keşif Hizmeti 
 • Pompa Keşif Hizmeti 

KURULUM HİZMETLERİ

Kurulum işlemleri Mepsan yetkili servisleri tarafından Seç-G kuralları ve yetki belgeleri çerçevesinde tamamlanır. Sahada gerçekleştirilen tüm işlemler online olarak Mepsan merkez tarafından kontrol edilir, kayıt ve takip işlemleri ile kurulum sonlanarak iş teslimi yapılır.
 • Otomasyon Kurulumu (TTS-MTS) 
 • Akaryakıt Pompa ve Ekipmanları Kurulumu 
 • Mepmobil kurulumu 
 • Fiyat Panosu Kurulumu 

BAKIM HİZMETLERİ

Dağıtım şirketleri veya istasyon yetkilileri ile fiyatlandırma malzeme dahil,malzeme hariç, yerinde servis hizmeti olarak çeşitli opsiyonlarda bakım anlaşması yapılır. Bakım projesinde gerekli olacak takım ve ölçü aletleri ile form ve evraklar belirlenir.Mepsan tarafından verilen eğitimleri tamamlamış yetkili bölge teknisyenleri SEÇ-G kuralları çerçevesinde işi tamamlar.
 • LPG Bakım 
 • Otomasyon Bakım 
 • Konteyner Bakım 
 • Koruyucu /Önleyici Bakım 

KALİBRASYON HİZMETLERİ

Periyodik ölçek kontrol ve kalibrasyon işlemleri için yetki belgeleri ile Mepsan tarafından sahada çalışması uygun yetkili personel görevlendirilir. Görevli personel istasyon yetkilisine yapılacak işlem için bilgi verir.Akaryakıt için ölçek kabı, LPG için Mastermetre kullanır. Öncelikle normal ölçüm yaptığında eğer dispenser (akaryakıt için: % (+-) 0.5, LPG için: % (+-) 1 ) aralığında değil ise kalibrasyon işlemi yapılmaktadır. İşlem sonrası gerekli mühürlemeler yapılıp, evrakların hazırlanmasından sonra istasyon yetkilisine ve mepsan merkeze bilgi vererek işlemi sonlandırılır. Ölçü ayar kanununa uygun olarak istasyon satışa açılır.
 • Tank Kalibrasyonu (Dinamik kalibrasyon) 
 • Dispenser / Pompa Kalibrasyonu 
 • Hava Su saati Kalibrasyon 
 • Yağ Makinası Kalibrasyon   

TANK TEMİZLİĞİ 

 Tank temizliği işlemi ATEX’li özel diyafram pompalar ile tank dibi tortu ve pislikleri filtreleme sisteminden geçirilerek Mepsan Yetkili Servisleri tarafından yapılmaktadır. 

 

    ALTYAPI İŞLEMLERİ 

Mepsan tarafından yetkilendirilmiş bölge servisleri ve kontratlı alt yapı müteahhitleri  tarafından Mepsan merkez proje mühendisleri kontrolünde altyapı işlemleri yapılr. Altyapı işlemi için, dağıtım firması veya istasyon yetkilileri ile yapılan sözleşme sonrası, Yetkili  personeller Seç-G kuralları çerçevesinde işlemi başlatır. Mepsan merkez  ekipleri tarafından çalışma takip edilir ve sonuçlandırılır. Tamamlanan işlemlere ait ilgili form ve evraklar hazırlanırlarak işlemler tamamlanır. 

 • Tank 
 • LPG 
 • Pompa   

KAMERA KONTROLLÜ AKUSTİK SIZDIRMAZLIK TESTİ

SDT uluslararası geçerliliğe sahip ve güvenli bir şekilde yanıcı, yanıcı olmayan yer altı/üstü sıvıların ve likit petrol ürünlerinin depolandığı tanklarda ve bağlı bulunduğu boru hatlarında uygulanan kaçak ve sızıntı tespit yöntemidir.

SDT ultrasonik ses ölçüm prensiplerine dayanan bir test metodudur. Ölçülen sesler grafik ve tablolara kendi yazılımı sayesinde dönüştürülmektedir. SDT ile tank içerisindeki delikleri, kritik noktaları tespit edebilir tankın emniyeti ile ilgili durumu belgelendirebilirsiniz.

TS EN ISO/IEC 17020 belgesine sahip A tipi muayene kuruluşu olan kardeş firmamız yeraltı / yer üstü tankları ve bağlı olan boru hatlarında TSE’nin ve diğer resmi/özel kurumların talep edebileceği yasal yükümlülüklere uygun, ulusal & uluslararası geçerliliği olan muayene test raporunu hazırlamaktadır.

KİRLENMİŞ SAHA İYİLEŞTİRME VE TEMİZLEME

Toprak kirliliğinin teknik özelliklerinin ortaya konulması için ön araştırma yapılır. Bu ön araştırma, sahanın geçmişi ve sonrasındaki kullanımından şekillenen durumunu belirleme, hem çevre, hem de insan faktörlerinden kaynaklanan muhtemel kirlilik nedenlerini araştırmayı hedefler.
Sonraki etapta yapılan geniş kapsamlı ve dolaylı jeofizik araştırmalar, yeraltı toprağının dokusunun ilk değerlendirilmesini ve yeraltı toprağının katmanlarının belirlenmesini sağlar.

DEMONTAJ

Müşterilerimiz tarafından iletilen demontaj talebine istinaden istasyonlarda güvenli bir şekilde Mepsan marka tüm ekipmanlarının demontajları tamamlanır.

Güvenli alana alınarak nakliye işlemi ile talep edilen depoya sevki gerçekleştirilir.

Son tarih 28 Şubat

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne göre Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonlarındaki cihazların kalibrasyonlarının ve mühür tarihlerinin güncel olması ve her 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.