Mepsan 2019’a girerken geçtiğimiz 3 hafta boyunca toplam 355 personel için “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında eğitimlerini tamamladı. Eğitimin ilk etabında çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar personele aktarıldı. Eğitimin ikinci safhasında ise meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileşimleri hakkında bilgi alışverişi sağlandı.

Eğitim esnasında ayrıca çeşitli teknik konularında üzerinden geçildi. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması bu konuların bir kısmını oluşturdu. Son kısımda ise çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri gibi risk faktörleri çalışanlarımız ile paylaşıldı.         

Mepsan olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerindeki amacımız; işyerinde sağlıklı ve güvenli ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır. Eğitimlerimiz periyodik olarak tüm çalışanlarımıza verilmeye devam edilecektir.